Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Kutnie zaprasza do siedziby Stowarzyszenia osoby, które uregulowały składkę członkowską za 2022 rok, po odbiór paczki świątecznej w dniach 21.12.2022r. do 23.12.2022r. w godzinach od 9:00 do 12:00. Jednocześnie informuje, iż w/w paczka została współfinansowana  ze środków Wojewody Łódzkiego w ramach zadania publicznego pt. ,,Pomoc świąteczna’’.