Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego KRS:0000150148

Wesprzyj nas, przekazując 1% podatku dochodowego. Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Nasi Partnerzy:


miasto roz   kdk kutno

ekutno

 

kci patronat

Zawiadomienie

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie, uprzejmie zawiadamia, że dnia 17.09.2021 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Koła o charakterze sprawozdawczo – wyborczym.

Zebranie obędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Koła w Kutnie przy ul. 29 Listopada 27 o godzinie 15.00.

Prosimy o obecność !

W przypadku gdy, liczba obecnych członków będzie niższa niż połowa ogólnej liczby członków, drugi termin Walnego Zebrania Członków Koło w Kutnie ustala się na godzinę  15.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Uchwalenie regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła).
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniami finansowymi.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i zgłaszanie wniosków.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności Koła za rok 2020

2) Przyjęcie Sprawozdania finansowego Koła za rok 2020.

3) Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020.

 1. Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o trybie głosowania w sprawie odwołania Pana Jerzego Plichty z funkcji członka Zarządu Koła oraz powołania członków Zarządu Koła, a także o trybie zgłaszania kandydatów.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Jerzego Plichty z funkcji członka Zarządu Koła
 3. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Koła.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Koła.
 5. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
 6. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.
 7. Zamknięcie obrad.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną Koło w Kutnie za rok 2020 jest dostępne do wglądu  dla zainteresowanych osób na stronie internetowej kutno.psoni.org.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. 29 Listopada 27, od 01.09.2021 r. w godzinach 9.00 – 13.00.

W związku z ogłoszoną pandemią, osoby które przybędą na zebranie, zobowiązane będą zasłonić nos i usta.