Zarząd Koła:

  1. Ewa Pogorzelska – Przewodnicząca
  2. Andrzej Paliga – Wiceprzewodniczący
  3. Agnieszka Pieniążek  – Sekretarz
  4. Sylwia Kucharczyk – Skarbnik
  5. Paweł Złotowski – Członek

Komisja Rewizyjna:

  1. Magdalena Łukasiewicz – Przewodniczący
  2. Katarzyna Podorska – Sekretarz
  3. Elżbieta Tomasik – Członek

Elektor:

Małgorzata Złotowska