Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego KRS:0000150148

Wesprzyj nas, przekazując 1% podatku dochodowego. Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Nasi Partnerzy:


miasto roz   kdk kutno

ekutno

 

kci patronat

Ważny komunikat !!!

Od dnia 18 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej, zezwoliło na prowadzenie zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, pod pewnymi warunkami i w ściśle określonym reżimie sanitarnym. Udział w zajęciach jest dobrowolny i wymagana jest zgoda rodziców. W OREW “Niezabudka” i NSPdP – zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wymiarze 4 godz. dziennie, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w wymiarze 1 godz. dziennie. Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju – 1 godz. w tygodniu. W ciągu najbliższych dni placówki będą dostosowywane do wzmożonych wymogów sanitarnych. Rodziców prosimy o kontakt w tej sprawie z nauczycielami.

Dla dzieci pozostających w domu, w dalszym ciągu prowadzimy nauczanie zdalne. Prosimy o korzystanie z materiałów edukacyjnych zamieszczanych na naszej stronie.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp