Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego KRS:0000150148

Wesprzyj nas, przekazując 1% podatku dochodowego. Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Nasi Partnerzy:


miasto roz   kdk kutno

ekutno

 

kci patronat

Ważna informacja

Zarząd Główny uprzejmie informuje, że 29 marca 2021 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, które wydłuża czas na sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 do 30 czerwca 2021 roku.

Przypominam, że termin na przesyłanie zatwierdzonego sprawozdania finansowego do Krajowej Administracji Skarbowej to 10 dni od dnia jego zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków Koła. Sprawozdanie finansowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, musi być sporządzone w formie elektronicznej i podpisanie profilem zaufanym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkich członków Zarządu Koła.

Jednocześnie przedłużony został termin na zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków sprawozdania finansowego za rok 2020 do 30 września 2021 roku.

W związku z trwającym na terenie całego kraju stanem epidemii i zakazem zgromadzeń, Zarząd Główny uprzejmie przypomina, że Walne Zebrania Członków kół w okresie obowiązywania zakazu nie mogą być organizowane.

Zarząd Główny podjął decyzję w sprawie zezwolenia kołom PSONI na zorganizowanie Walnych Zebrań Członków Kół i przyjęcia sprawozdań z działalności za rok 2020 w terminie do 30 wrzenia 2021 roku.

Zarząd Główny zaleca Zarządom Kół organizację Walnych Zebrań Członków i przyjęcie sprawozdań z działalności za rok 2020 w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 30 września 2021 roku z zachowaniem następujących wytycznych:

  1. Walne Zebranie Członków kół powinny być organizowane w dużych pomieszczeniach z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowych odstępów pomiędzy uczestnikami ,
  2. Zarząd Koła, wysyłając zawiadomienia, powinien zobowiązać członków do potwierdzenia uczestnictwa w Walnym Zebraniu, aby wiedzieć ile osób będzie obecnych i odpowiednio przygotować pomieszczenie,
  3. Jeśli chęć udziału w Walnym Zebraniu Członków zadeklaruje więcej niż 50 członków, Walne Zebranie zorganizować w kilku sesjach,
  4. Ograniczyć skład Komisji Zebrania do:

– dwuosobowego Prezydium Zebrania, które będzie pełnić także funkcję Komisji Wnioskowej,

– dwuosobowej Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

  1. W trakcie Walnego Zebrania Członków Koła bezwzględnie stosować reżim sanitarny: dystans społeczny, zakrycie ust i nosa maseczką, dezynfekcję rąk.

Z poważaniem

Prezeska Zarządu Głównego

dr Monika Zima – Parjaszewska