Prosimy rodziców, uczniów, wychowanków oraz pracowników PSONI Koło w Kutnie o zapoznanie się z „Procedurą zapobiegania zakażeniu koronawirusem Covid-19 w placówkach PSONI Koło w Kutnie” i stosowanie się do jej zasad w okresie pandemii.

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach organizowanych w naszych placówkach jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do placówek „Ankiety wstępnej kwalifikacji” oraz „Oświadczenia wyrażającego zgodę na pomiar temperatury” stanowiących załączniki „Procedury…” dostępnej tutaj – kliknij.