Decyzją Wojewody Łódzkiego zostaje zawieszona działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego do dnia 18 kwietnia 2021 r. Pracownicy WTZ i ZR-T pozostają w kontakcie telefonicznym z uczestnikami, rodzicami i opiekunami, udzielają wsparcia i pomocy w możliwym i potrzebnym zakresie.