Wesprzyjmy światową naukę!

Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w badaniu naukowym, poprzez wypełnienie ankiety, zamieszczonej pod niżej podanym linkiem.

Jest to badanie międzynarodowe zainicjowane przez badaczy amerykańskich nt. wpływu COVID-19 na osoby z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności, w którym uczestniczą także polskie badaczki z Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. UWr. dr hab. Beata Cytowska i dr hab. Edyta Zierkiewicz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewrFY5PdsRD-2HYxVgHOD450Om2MyvtIoFeSXA72wQlzuksA/viewform?usp=sf_link

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dr Connie Sung z Michigan State University (pod adresem stacjonarnym: 620 Farm Lane, Room 460, East Lansing, MI 48824, lub adresem mailowym: csung@msu.edu, albo telefonicznie: +1 517 353-1638).

W Polsce kontaktować się można z prof. UWr. dr hab. Beatą Cytowską pod adresem mailowym: beata.cytowska@uwr.edu.pl lub z prof. UWr. dr hab. Edytą Zierkiewicz pod adresem mailowym: edyta.zierkiewicz@uwr.edu.pl albo telefonicznie: 607 608 393).