Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego KRS:0000150148

Wesprzyj nas, przekazując 1% podatku dochodowego. Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Nasi Partnerzy:


miasto roz   kdk kutno

ekutno

 

kci patronat

Oferta pracy

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie

poszukuje pracownika na stanowisko

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kutnie

 1. Forma zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy (okres próbny), 1 etat.
 2. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
 • ukończone studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa

lub

 • ukończona szkoła policealna i uzyskany tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego.
 1. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego,
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu dobrym.
 1. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
 • organizowanie terapii zajęciowej: grupowej oraz indywidualnej dla uczestników WTZ,
 • udział w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnienie uczestników WTZ,
 • realizacja zadań wynikających z Regulaminu placówki oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy w dostosowaniu
  do indywidualnych potrzeb uczestników,
 • wsparcie i pomoc w czynnościach dnia codziennego podopiecznych,
 • kształtowanie pożądanych zachowań i postaw podopiecznych,
 • dokonywanie okresowej oceny efektów terapii i przygotowywanie wynikających z oceny wniosków,
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji podopiecznych.

Oferty z wymaganymi dokumentami ( CV, List motywacyjny), prosimy składać do dnia 30.07.2019 r. mailowo na adres: wtz.kutno@gmail.com lub drogą pocztową na adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kutnie

 1. 29 Listopada 27, 99-300 Kutno

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać telefonicznie pod nr kontaktowym 24 253-34-27 lub 798-697-508.