Uczestnicy Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego posiadają znaczny stopień upośledzenia umysłowego, a także dysfunkcję układu ruchowego (porażenie spastyczne, charakteryzujące się sztywnością kończyn górnych i dolnych w zależności od stopnia porażenia).

Zadania Zespołu obejmują w szczególności:

  • oddziaływanie terapeutyczne, które ma na celu eliminowanie bądź zmniejszenie zakresu zaburzeń i problemów uczestników;
  • zapewnienie kompleksowej rehabilitacji, której celem jest poprawa rozwoju ruchowego, ogólnego stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej, bądź zapobieganie pogarszaniu się tego stanu;
  • rozwijanie zainteresowań i inwencji twórczej uczestników poprzez ekspresję plastyczną, muzyczną, itp.;
  • zapewnienie podopiecznym prawidłowej, fachowej i dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej;
  • uczenie prawidłowych sposobów komunikowania się, korygowania zachowań aspołecznych, kształtowanie zasad i norm społecznych;
  • integracja ze środowiskiem lokalnym poprzez wyjścia do kina, muzeum, pizzeri, itp..

[foogallery id=”14749″]