Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego KRS:0000150148

Wesprzyj nas, przekazując 1% podatku dochodowego. Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Nasi Partnerzy:


miasto roz   kdk kutno

ekutno

 

kci patronat

 Warsztat Terapii Zajęciowej jest formą rehabilitacji społecznej i wstępnej rehabilitacji zawodowej. Jego uczestnikami są osoby niepełnosprawne intelektualnie, które zakończyły już edukację szkolną.

Głównym celem rehabilitacji społeczno – zawodowej jest udział tych osób w życiu społecznym i zawodowym. Cele te WTZ realizuje poprzez przygotowanie uczestników do podjęcia pracy. Warsztat organizuje praktyki w zakładach pracy działających na terenie miasta Kutna (m.in. w zakładzie fryzjerskim, Kutnowskim Domu Kultury) chcąc w ten sposób pokazać, że osoby niepełnosprawne mogą być dobrymi, sumiennymi pracownikami. Ponadto Uczestniczący uczą się samodzielności i niezależnego decydowania o sobie oraz odpowiedzialności, aby móc samemu funkcjonować w społczeństwie. Opanowują i utrwalają umiejętności życia codziennego, a także te nabyte w funkcjonujących w Warsztacie pracowniach. Poza tym zajęcia w Warsztatach umożliwiają kontakt z rówieśnikami, pracownikami placówki oraz innymi ludźmi, co wpływa pozytywnie na rozwój jednostki i sposób komunikowania się.

W Warsztacie funkcjonują pracownie:

 • Życia codziennego;
 • Gospodarczo – gastronomiczna;
 • Rękodzieła;
 • Plastyczna;
 • Arteterapii;
 • Krawiecka;
 • Umiejętności społecznych.

W WTZ zatrudnieni są specjaliści, którzy pracują w Zespole. W jego skład wchodzą:

 • kierownik;
 • terapeuta zajęciowy;
 • psycholog
 • rehabilitant
 • personel wspomagający.