Główną formą wsparcia w ramach Programu „Rehabilitacja 25 plus”, w całości finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, są zajęcia usprawniające, wzmacniające i rozwijające słabe i mocne strony beneficjentów projektu, pozwalające na utrzymanie dotychczas nabytych i wypracowanych umiejętności życiowych poprzez pracę w grupie rówieśniczej oraz zindywidualizowany proces terapeutyczny.

Kolejną formą wsparcia są zajęcia rehabilitacyjne indywidualne polegające na usprawnianiu dotychczas wypracowanych efektów sprawności fizycznej beneficjentów.

Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne są świadczone w sposób ciągły i  odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 przez cały okres realizacji projektu.

[foogallery id=”16108″]