Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego KRS:0000150148

Wesprzyj nas, przekazując 1% podatku dochodowego. Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Nasi Partnerzy:


miasto roz   kdk kutno

ekutno

 

kci patronat

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy “Niezabudka” jest niepubliczną, specjalistyczną placówką, prowadzoną przez PSONI Koło w Kutnie. Uczestnikami OREW “Niezabudka” są dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w wieku 3 – 25 lat, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wieku 5 – 21 lat, które nie mogą realizować obowiązku przedszkolnego i szkolnego w publicznych szkołach.

Celami OREW “Niezabudka” są m. in.:

 • poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego, ogólnego stanu zdrowia, sprawności i umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym lub zapobieganie pogarszaniu się tego stanu;
 • rozwój osobowości, zainteresowania ludźmi, otaczającym światem, więzi społecznych, form komunikowania się, myślenia, indywidualnych uzdolnień, zainteresowań, umiejętności współżycia w grupie.

Zadania OREW ‘Niezabudka” obejmują w szczególności:

 1. realizację:wczesnego wspomagania rozwoju;
  b. wychowania przedszkolnego;
  c. wychowania, nauki, rewalidacji oraz zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
 2. rehabilitację leczniczą, funkcjonalną, opiekę zdrowotną;
 3. socjoterapię, terapię psychologiczną, logopedyczną, zajęciową, elementarną, orientację zawodową oraz przygotowanie do pracy;
 4. działania ułatwiające włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, indywidualnie i grupowo, w życiu środowiska lokalnego, stymulacji rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego;
 5. wiele innych.

W OREW “Niezabudka” zatrudniani są specjaliści, pracujący w Zespole, w którego skład wchodzą:

 • dyrektor
 • psycholog
 • logopeda
 • rehabilitant
 • nauczyciel
 • personel wspomagający