Organizacja nasza powstała w 1985 roku przy Zarządzie TPD, dzięki grupie rodziców wychowujących dzieci głębiej upośledzone umysłowo, którzy wspólnymi siłami postanowili walczyć o prawa dla swoich dzieci. Od 1992 roku działamy w ramach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Koło samodzielnie prowadzi:

Stowarzyszenie jest organizatorem różnego rodzaju uroczystości, których celem jest wyrównywanie szans osób upośledzonych umysłowo oraz przyczynienie się do uznania ich za osoby pod każdym względem zasługujące na szacunek i godne miejsce w społeczeństwie.

Uroczystościami cyklicznie organizowanymi przez PSONI Koło w Kutnie są:

  • „Śniadanie Wielkanocne”;
  • „Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”;
  • „Dzień Dziecka i Matki”;
  • „Zielona Szkoła”;
  • „Wojewódzka Spartakiada Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”;
  • „Wieczerza Wigilijna”;
  • „Zabawa Choinkowa”.

Poza wymienionymi imprezami Stowarzyszenie bierze również udział,  korzystając z zaproszeń innych Stowarzyszeń, w różnego rodzaju obchodach i  konkursach, a także organizuje wycieczki turystyczno – krajoznawcze i wyjścia do Młodzieżowego Domu Kultury, Kutnowskiego Domu Kultury, Aquaparku, Teatru, Muzeum,  itp.