Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego KRS:0000150148

Wesprzyj nas, przekazując 1% podatku dochodowego. Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Nasi Partnerzy:


miasto roz   kdk kutno

ekutno

 

kci patronat

Niepełnosprawność czy NiepełnoPRAWNOŚĆ

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną objęło patronatem honorowym ogólnopolskie wydarzenie „Niepełnosprawność czy NiepełnoPRAWNOŚĆ? Sytuacja prawna osób z niepełnosprawnością intelektualną”, realizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Wrocław.

Celem projektu jest otworzenie dyskusji, a w konsekwencji przyczynienie się do nowego spojrzenia na ograniczenia, możliwości i potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pragniemy, aby wydarzenie stało się impulsem do podjęcia nowych działań.

Choć uwagę społeczną coraz częściej kieruje się na utrudnienia czy dyskryminację, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami, odnosimy jednak wrażenie, że wybrzmiewa on najczęściej w kontekście niepełnosprawności ruchowej. Tej dostrzegalnej na pierwszy rzut oka. Na dalszy plan schodzi dyskusja o, niemniej powszechnej, niepełnosprawności intelektualnej.

Chcąc zmienić zaistniałą sytuację, organizujemy cykl webinariów w terminach:
– 03.12.2020 r. (link do zapisów, godz. 17:00 – https://bit.ly/3o8PgyM) prelegentem będzie sędzia Wojciech Dudek – od 1992 roku pracownik Sądu Rejonowego w Rzeszowie, w którym jest Przewodniczącym III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Prowadzi postępowania m.in w sprawach małoletnich objętych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem oraz dla spraw opiekuńczych osób pełnoletnich poddanych opiece lub kurateli. Sprawuje czynności nadzorcze i konsultacyjne nad Policyjną Izbą Dziecka w Rzeszowie.

– 07.01.2021 r. (link do zapisów, godz. 19:00 – https://bit.ly/3mqmt8D) prelegentką będzie Prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ZG Pani Monika Zima – Parjaszewska.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp