Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego KRS:0000150148

Wesprzyj nas, przekazując 1% podatku dochodowego. Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Nasi Partnerzy:


miasto roz   kdk kutno

ekutno

 

kci patronat

Historyczny dzień dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie !

DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KUTNIE ORAZ WSPARCIU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W DNIU 19 STYCZNIA 2018 R. NASTĄPIŁ WYKUP BUDYNKU – SIEDZIBY PSONI KOŁO W KUTNIE.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie z powodzeniem zakończyło akcję zbiórki pieniędzy umożliwiających odkupienie od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Warszawie budynku, położonego w Kutnie przy ul. 29 Listopada 27, mieszczącego siedzibę Stowarzyszenia i placówki przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

19 stycznia tego roku doszło do podpisania w obecności notariusza Aktu Notarialnego, na mocy którego Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie stało się pełnoprawnym właścicielem obiektu, którego posiadanie na własność umożliwi bez przeszkód dalsze funkcjonowanie Stowarzyszenia.

W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięli udział: z ramienia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie:

  • Pan Jerzy Plichta Przewodniczący Zarządu Koła,
  • Pan Ireneusz Liwiński Wiceprzewodniczący Zarządu Koła,
  • Pani Elżbieta Tomasik Skarbnik Zarządu Koła,
  • Pani Barbara Królikowska Sekretarz Zarządu Koła,
  • Pani Jolanta Walczak Członek Zarządu Koła.

Natomiast Towarzystwo Przyjaciół Dzieci reprezentowali Prezes Pan Wiesław Kołak oraz Pani Grażyna Kalińska Skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, piastująca jednocześnie stanowisko Głównej Księgowej TPD.

Za stronę finansową przedsięwzięcia odpowiedzialne były: Pani Anna Kaźmierczak Główna Księgowa PSONI Koło w Kutnie, oraz Pani Grażyna Kalińska.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie składa wyrazy podziękowania całej społeczności lokalnej za zrozumienie, włączenie się w akcję, zaangażowanie i hojność oraz wielkie serca w niesieniu pomocy.

Szczególne podziękowania dla Wolontariuszy, którzy bezinteresownie poświęcili swój czas i energię podczas realizacji tego zadania.

Dzięki wsparciu wszystkich osób zaangażowanych w tę inicjatywę, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny i opiekunowie z optymizmem mogą patrzeć w przyszłość.